Home » CƠ SỞ DỮ LIỆU » Vị trí của cơ sở dữ liệu trong phần mềm ứng dụng

Vị trí của cơ sở dữ liệu trong phần mềm ứng dụng

Cơ sở dữ liệu (database) đóng một vai trò rất quan trọng trong công nghệ thông tin đặt biệt là ứng dụng trong các phần mềm quản lý, ví dụ như phần mềm quản lý tại các siêu thị, quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện, quản lý thư viện, quản lý nhà hàng, khách sạn, quản lý nhân sự, kế toán, các website động về mua bán, blog cá nhân.vv

Nhiệm vụ của cơ sở dữ liệu là để quản lý và lưu trữ dữ liệu. Vậy muốn quản lý cơ sở dữ liệu ta phải có một phần mềm để thực hiện, phần mềm đó được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DataBase Management System viết tắt là DBMS). Hiện nay có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu điển hình như: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Oracle, MySQL…Các hệ quản trị này sẽ giúp bạn tạo ra cơ sở dữ liệu, tạo ra người dùng, phân quyền người dùng, và quản trị các đối tượng khác lien quan đến cơ sở dữ liệu.

Phần mềm ứng dụng thông thường gồm có 2 phần chính:

Co-so-du-lieu

Trong đó:

Thành phần giao diện là thành phần giao tiếp với người sử dụng, nó bao gồm các form xử lý và các chức năng trên form. Ví dụ một số form trong thành phần giao diện của phần mềm như sau:

menu

menu

 

Để thiết kế và xử lý các form trong thành phần giao diện này, các bạn chọn một trong số các ngôn ngữ lập trình thông dụng như: C#, VB.Net, Java,…Ví dụ bạn chọn ngôn ngữ C# thì cần cài đặt visual studio vào máy tính của mình, trong quá trình cài đặt nhớ chọn C# và một số thành phần liên quan.

Đối với thành phần Cơ sở dữ liệu: là thành phần liên quan đến việc xử lý và lưu trữ dữ liệu, trong phần này các bạn chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình biết để có thể thao tác được dễ dàng (ví dụ SQL Server). Trong phần này bạn phải tạo ra một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh gồm: các bảng (table), các ràng buộc giữa các bảng(relationship), dữ liệu mẫu và các thủ tục, hàm, trigger (nếu có).

Lưu ý: một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu kết hợp cả giao diện (GUI) và cơ sở dữ liệu (database) như: Microsoft Visual Foxpro, Microsoft Access. Những hệ quản trị này thường hiện nay ít được lựa chọn vì tính chuyên nghiệp không cao.

 

commentscomments

  1. The size of your post was perfect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


LIÊN HỆ
ĐC: B7/60 Đường Liên Ấp 2-6, Ấp 2, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
ĐT: 0904 382 433; 0167 8890 133
Email: laptrinh360@gmail.com

Khách ghé thăm:

  • 48338Total reads:
  • 0Hôm nay:
  • 22Hôm qua:
// di dong
/// pc