Home » Tài liệu học tập

Tài liệu học tập

Cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng:

 • Slide Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (tác giả Đoàn Văn Ban) (download file)
 • Slide Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng(KHTN) (download file)
 • Hướng dẫn thực hành tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (download file)
 • Hệ quản trị CSDL Hướng đối tượng DB4o v8.0 for .Net (download file)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

 • Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 (download file)
 • Slide hệ quản trị cơ sở dữ liệu (download file)

Phân tích thiết kế hệ thống:

 • Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin (download file)
 • Qui tắc thiết kế mô hình ER và mô hình DFD (download file)

Microsoft Project 2010:


LIÊN HỆ
ĐC: B7/60 Đường Liên Ấp 2-6, Ấp 2, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
ĐT: 0904 382 433; 0167 8890 133
Email: laptrinh360@gmail.com

Khách ghé thăm:

 • 48338Total reads:
 • 0Hôm nay:
 • 22Hôm qua:
// di dong
/// pc