Máy tính từ xa – phần mềm tiện ích điều khiển máy tính

Điều khiển may tinh tu xa

Hiện nay công nghệ máy tính từ xa đã cho thấy sự tiện ích quá lớn. Đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm thương mại, giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ. Với công nghệ này, Bạn có thể hỗ trợ khách hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua mạng Internet.  Có những phần mềm điều khiển từ xa nào? Hiện nay, có nhiều phần mềm tốt để điều khiển máy tính từ xa như: TeamViewer, UltraViewer, Remote Utilities,.vv.. Khi sử dụng các phần mềm…