Sử dụng mã Barcode và QRCode trong C#

Việc tích hợp mã Barcode và QRCode trong c# rất hữu ích cho các phần mềm ứng dụng trong thực tế. Đặc biệt là các phần mềm mua bán hàng hàng hóa và các phần mềm quản lý khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cách tích hợp cả 2 dạng mã này. Mã Barcode là gì? Mã Barcode được dùng để mã hóa chuỗi dữ liệu thường là mã số. Barcode ứng dụng rất phổ biến trong thực tế với ưu điểm là quét với tốc độ…

Gửi và nhận dữ liệu giữa phần mềm Windows Form và Website bằng C#

Trong lập trình, đôi khi cần thiết phải thực hiện yêu cầu tương tác giữa phần mềm ứng dụng và webiste, chẳng hạn như việc kiểm tra phiên bản mới (phần mềm sẽ gửi thông tin yêu cầu lên website theo định kỳ hoặc lúc khởi động và website sẽ trả về thông tin là có phiên bản mới hay chưa) hoặc kiểm tra license key khi khách hàng mua phần mềm (khi cài đặt xong, phần mềm sẽ gửi  thông tin lên webserver của nhà sản xuất phần mềm…

Chuyển ảnh màu về dạng GreyScale trong C#

greyscale

Hình ảnh dạng Greyscale còn gọi là ảnh xám có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong in ấn. Chẳng hạn một số hình ảnh không cần nhiều màu sắc mà chỉ cần độ rõ của ảnh như mã vạch in trên sản phẩm. Với mã vạch Barcode, QRCode, PDF418,… nếu không phải ảnh dạng Greysale thì khi in trên nền thẻ nhựa sẽ bị nhòe. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu kỹ thuật chuyển ảnh màu thông thường thành ảnh dạng Greyscale trên…