Đổi tên file hàng loạt

Doi ten file hang loat

Có rất nhiều lý do để bạn đổi tên file, trường hợp số lượng file ít thì chỉ cần đổi tên thủ công trực tiếp bằng tùy chọn Rename trên từng file. Tuy nhiên nếu số lượng file nhiều thì việc đổi tên thủ công sẽ rất mất thời gian và dễ bị sai sót. Trong trường hợp này thì Bạn cần nghĩ ngay đến sự trợ giúp của phần mềm. Bài viết này hướng dẫn các bạn một công cụ đổi tên file cực kỳ hiệu quả, nhanh gọn…