Chính sách bảo mật

Website laptrinh360.com (gọi tắt là LapTrinh360) thấu hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật và luật pháp Việt Nam.

1.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngoài dữ liệu Cookies sử dụng để thống kê khách truy cập, một số bài viết giới thiệu phần mềm có thu thập thông tin email của khách hàng khi download phần mềm. Thông tin này chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích phân tích nhu cầu khách hàng khi sử dụng phần mềm mà không có bất kỳ mục đích hay động cơ nào khác. Thông tin này được bảo mật tuyệt đối vì quyền lợi và tính riêng tư của khách hàng.

2. LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC

Các bài viết được đăng trên LapTrinh360 có thể chứa một số liên kết đến các website khác, chúng tôi không kiểm soát nội dung trên các website này. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về các thông tin được đăng trên các website đó. Để bảo vệ thông tin của mình, chúng tôi khuyến nghị Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật trên các website đó.

3. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

LapTrinh360 có thể sửa đổi thông tin chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào nhằm nâng cao tính bảo mật thông tin và phục vụ bạn đọc tốt hơn. Chúng tôi mong rằng Bạn luôn được cập nhật thông tin về việc sử đổi này.