Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền quản lý của LapTrinh360. Khi Bạn truy cập để sử dụng, trạo đổi thông tin trên website đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp thuận các điều khoản quy định của website này. Do đó vui lòng hãy đọc thật kỹ những điều khoản sau đây:

1.MỤC TIÊU

Website laptrinh360.com (gọi tắt là LapTrinh360) được tạo ra nhằm cung cấp các kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin như: các thủ thuật trong lập trình, thiết kế cơ sở dữ liệu, kỹ thuật xử lý hình ảnh và các phần mềm ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ C# và Java.

LapTrinh360 mong muốn được chia sẽ, trao đổi, học hỏi và cộng tác những kiến thức, hiểu biết về công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống và phát triển cộng đồng tin học ở Việt Nam.

2. BẢN QUYỀN BÀI VIẾT

LapTrinh360 giữ nguyên quyền tác giả với các bài viết được kiểm duyệt và đăng trên website. Nội dung bài viết bao gồm văn bản, hình ảnh, mã code, liên kết. Mọi hình thức sao chép bài viết khi chưa được sự đồng ý của LapTrinh360 xem như vi phạm bản quyền.

3. BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

Phần mềm được cung cấp trên LapTrinh360 bao gồm: phần mềm miễn phí và phần mềm trả phí. Đối với phần mềm trả phí, đọc giả liên hệ với nhà phát hành để được sử dụng hợp pháp và trải nghiệm toàn bộ tính năng.

4. COOKIES VÀ IP

Hệ thống phân tích lưu lượng khách truy cập website sẽ sử dụng cookies và IP của máy tính người sử dụng truy cập website nhằm mục đích thống kê lưu lượng khách truy cập đếp LapTrinh360. Từ đó làm cơ sở nâng cao chất lượng website nhằm phục vụ tốt hơn cho người dùng.

5. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

LapTrinh360 có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Việc thay đổi này không cần thông báo đến người sử dụng. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Website thì đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận những thay đổi về điều khoản sử dụng.