OutOfMemory trong Java – Xử lý đơn giản như thế nào?

Xử lý lỗi OutOfMemory Java

Đối với dân lập trình trên nền tảng mã nguồn mở thì thông báo lỗi OutOfMemory trong java đã quá quen thuộc. Thông báo này có thể sẽ xuất hiện trong quá trình Bạn chạy chương trình. Đặc biệt là các thuật toán hay chương trình có sử dụng bộ nhớ tương đối lớn thì lỗi này càng dễ phát sinh. Nguyên nhân nào dẫn đến OutOfMemory? OutOfMemory trong java thực chất là một ngoại lệ (Exception). Máy ảo Java sử dụng bộ nhớ Heap để chạy chương  trình. Khi…