Giảm dung lượng ảnh như thế nào?

Giảm dung lượng ảnh có thể thực hiện trên Photoshop hoặc phần mềm chuyên dụng như FILEminimizer. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu 2 cách giảm dụng lượng ảnh này. 1/ Sử dụng Photoshop Trên cửa sổ hiện ra, chọn các tủy chọn sau: (1) Chọn thư mục chứa các file ảnh.(2) Chọn thư mục chứa file kết quả hoặc để mặc định cùng nơi với file ảnh ban đầu.(3) Chọn kiểu file cần lưu và chất lượng hình ảnh (Quanlity). Nếu giá trị quanlity này càng nhỏ…