Giảm dung lượng ảnh như thế nào?

Giảm dung lượng ảnh có thể thực hiện trên Photoshop hoặc phần mềm chuyên dụng như FILEminimizer. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu 2 cách giảm dụng lượng ảnh này.

1/ Sử dụng Photoshop

Trên cửa sổ hiện ra, chọn các tủy chọn sau:

(1) Chọn thư mục chứa các file ảnh.
(2) Chọn thư mục chứa file kết quả hoặc để mặc định cùng nơi với file ảnh ban đầu.
(3) Chọn kiểu file cần lưu và chất lượng hình ảnh (Quanlity). Nếu giá trị quanlity này càng nhỏ thì dung lượng sẽ giảm càng nhiều.
Cuối cùng chọn nhấn nút Run để thực hiện.

Giảm dung lượng ảnh bằng Photoshop

(2) Sử dụng phần mềm FILEminimizer

Download phần mềm tại đây

Sau khi download và khởi động phần mềm > nhấn nút lệnh Open Files để chọn nhiều file cần giảm dung lượng. Sau khi chọn xong, nhấn nút lệnh Optimize files để giảm dung lượng ảnh hàng loạt. Bạn có thể thực hiện thêm một số tùy chỉnh về đường dẫn lưu trữ kết quả và quy cách đặt tên file.

Giảm dung lượng ảnh bằng phần mềm FileMinimizer

Related posts

Leave a Comment