Tăng bộ nhớ Swap cho Crystal report

Crystal report sử dụng bộ nhớ ảo (swap file) để hiển thị dữ liệu. Đôi khi report có hiển thị hình ảnh với dung lượng lớn dẫn đến bộ nhớ ảo này không đủ để hiển thị report. Khi đó xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ hay gọi là Memory Full. Để xử lý lỗi này, có nhiều cách thực hiện chẳng hạn như giảm dung lượng hình ảnh; giảm số trang sẽ hiển thị trên crystal report hoặc tăng bộ nhớ Swap cho report. Bài viết này nhằm hướng…

Phần mềm in thẻ Học sinh/Sinh viên/Nhân viên

Phần mềm in thẻ phiên bản mới là sự kết hợp cuả 3 chức năng thiết kế, in thẻ và quản lý thẻ, Hoạt động tốt trên hệ điều hành Windows 7/8/10/XP. In được trên nhiều loại giấy khác nhau. In liên tục với số trang in không giới hạn. Mỗi trang in được 10 thẻ nên sẽ nhanh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Các chế độ chọn in đa dạng gồm in trên giấy và in trên phôi thẻ nhựa. Thiết kế thẻ với nhiều kích cỡ…

Tách chữ ký trong Photoshop

Mở file ảnh có chữ ký nền hơi mờ trên photoshop: Vào Image → Adjustments → Threshold: Để mặc định là 128 hoặc kéo thanh trượt bên dưới để thay đổi → Chọn OK Vào File → New → Tạo file mới có cùng kích thước với file ảnh đang mở, chọn giá trị Background Contents là Transparent để cho nền trong suốt. Chọn Tab chứa file chữ ký ban đầu, Click chọn công cụ Brush Tool: Vào menu Edit → chọn Define Brush Preset: Cửa sổ Brush name hiện…

Gửi và nhận dữ liệu giữa phần mềm Windows Form và Website bằng C#

Trong lập trình, đôi khi cần thiết phải thực hiện yêu cầu tương tác giữa phần mềm ứng dụng và webiste, chẳng hạn như việc kiểm tra phiên bản mới (phần mềm sẽ gửi thông tin yêu cầu lên website theo định kỳ hoặc lúc khởi động và website sẽ trả về thông tin là có phiên bản mới hay chưa) hoặc kiểm tra license key khi khách hàng mua phần mềm (khi cài đặt xong, phần mềm sẽ gửi  thông tin lên webserver của nhà sản xuất phần mềm…