Load project Java có sẵn lên cửa sổ Project Explorer trên Eclipse

Việc load một project  có sẵn lên cửa sổ làm việc của Eclipse tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách. Nếu Bạn có sẵn một project viết trên Java, bạn có thể load toàn bộ project trên bất kỳ máy nào có cài đặt Eclipse. Đầu tiên, cần sao chép toàn bộ folder project cần của mình vào thư mục làm việc của Eclipse (còn gọi là Workspace). Để biết thư mục này ở đâu, thực hiện như sau: Trên cửa sổ làm việc của Eclipse, vào…