Load project Java có sẵn lên cửa sổ Project Explorer trên Eclipse

Việc load một project  có sẵn lên cửa sổ làm việc của Eclipse tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách. Nếu Bạn có sẵn một project viết trên Java, bạn có thể load toàn bộ project trên bất kỳ máy nào có cài đặt Eclipse.

Đầu tiên, cần sao chép toàn bộ folder project cần của mình vào thư mục làm việc của Eclipse (còn gọi là Workspace). Để biết thư mục này ở đâu, thực hiện như sau:

Trên cửa sổ làm việc của Eclipse, vào menu Window > chọn Preferences > trên cửa sổ hiện ra, mở rộng cây thư mục General > chọn Workspace như hình dưới và xem đường dẫn đến thư mục này:

Xem đường dẫn của workspace
Xem thư mục workspace trên Eclipsse

Sau khi biết đường dẫn đến thư mục làm việc của Eclipse, tiếp tục sao chép toàn bộ folder project vào thư mục này.

Load project java - copy project vào workspace
Sao chép project vào workspace

Trên cửa sổ làm việc của Eclipse, vào menu File > Chọn Import > Trên cửa sổ hiện ra, chọn Existing projects into Workspace như hình dưới > chọn Next để tiếp tục.

Load project java - chọn thư mục workspace

Trên cửa sổ hiện ra, chọn đường daanx đến project cần import (project nằm trong workspace vừa copy vào ở bước trên) và check vào mục chọn Add project to working sets > Click nút Finish để kết thúc.

Các tùy chọn trong load project java

Kết quả sau khi load như sau:

Related posts

Leave a Comment