Phần mềm Email Marketing

Phần mềm Email Marketing SendMailPro được thiết kế tối ưu hóa việc gửi mail quảng cáo đến khách hàng.

Những tính năng nổi bậc:

  • Quản lý địa chỉ mail theo từng nhóm khách hàng, có thể gửi lại theo định kỳ cho từng nhóm này một cách dễ dàng.
  • Nội dung email sẽ được lưu lại để có thể gửi lại cho các lần sau. Trong quá trình gửi nếu xảy ra sự cố mất điện thì phần mềm sẽ lưu vết để có thể gửi những email tiếp theo mà không cần gửi lại từ đầu.
  • Gửi đến hàng nghìn khách hàng nhưng vẫn đảm bảo sự tôn trọng khách hàng (khi khách hàng mở mail xem thì sẽ thấy Mail from là địa chỉ mail của bạn, còn Mail to chỉ có duy nhất mail của khách hàng).
  • Chống sao chép danh sách địa chỉ mail gửi đến.

Click vào đây để download

Related posts

Leave a Comment